1. Mõisted
  1. Müüja – „KohviSemu“ (OÜ „KohviSemu“ registrikood 12391448);
  2. Ostja  – Müüja käest kaupa ostev täisealine füüsiline isik ja alaealine (14-18-aastane) füüsiline isik, kellel on olemas vanemate või hooldajate nõusolek (välja arvatud juhul, kui alaealine isik käsutab oma sissetulekut iseseisvalt), juriidiline isik või loetletud isikute volitatud esindaja;
  3. Eeskirjad – Ostu-müügi Eeskirjad, mis sätestavad Ostja ja Müüja omavahelised suhted, õigused ning vastutuse;
  4. Leping – Ostu – Müügi ajal Ostja ja Müüja vahel sõlmitav leping;
  5. Internetipood – Müüja kodulehekülg/e-pood (KohviSemu.ee), mille abil identifitseeritakse Ostja, tema tellimus, kontaktandmed, andmed tasumise ning tarne kohta;
  6. Tellimus – Ostja poolt ostetavate kaupade nimekiri.
 2. Üldsätted
  1. Käesolevad Eeskirjad on pooltele kohustuslik õigusdokument, mis reguleerib Ostja ja Müüja õigusi, kohustusi, kaupade ostu ja nende eest tasumise tingimusi, kaupade tarne ja tagastamise korda, poolte vastutust ning muid kaupade ostu-müügiga seotud sätteid Müüjale kauba ostmisel.
  2. Ostja, kes esitab Müüjale Tellimuse, on kohustatud tutvuma käesolevate Eeskirjadega ja kinnitama, et on nendega tutvunud siis, kui ta esitab andmed, mis on vajalikud Lepingu sõlmimiseks ja Tellimuse tarnimiseks.
  3. Müüjal on õigus Eeskirju igal ajal muuta, võttes arvesse õigusaktides sätestatud nõudeid. Ostjat informeeritakse Eeskirjade muudatustest internetipoe kaudu.
 3. Lepingu sõlmimise hetk
  1. Leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks sellest hetkest, kui:
   1. Ostja vormistab tellimuse internetipoes, esitab andmed, mida on vaja Lepingu sõlmimiseks ja tellimuse tarnimiseks ning klikib lingile „Ostan“;
   2. Ostja, ostes telefoni teel, esitab Müüjale andmed, mis on vajalikud Lepingu sõlmimiseks, Tellimuse vormistamiseks ja tarneks;
   3. Ostja esitab Tellimuse ja dokumendid, mis on vajalikud liisinguettevõtete poolt pakutava krediidilepingu sõlmimiseks.
 4. Ostja õigused
  1. Ostjal on õigus osta kaupa Müüja käest pidades kinni järgmistest Eeskirjadest:
   1. Ostja esitab Tellimuse ja dokumendid, mis on vajalikud liisinguettevõtete poolt pakutava krediidilepingu sõlmimiseks.
   2. Ostjal on õigus kauba ostu-müügi lepingust loobuda ja kaup tagastada. Ostja on kohustatud Müüjat sellest kirjalikult informeerima, märkides kauba(d), mida soovitakse tagastada ja kauba tagastamise põhjuse, nagu näeb ette 2002 juuli 1 jõustunud Eesti Vabariigi Võlaõigusseaduse 4 jagu „Sidevahendi abil sõlmitud lepingud eseme üleandmiseks või teenuse osutamiseks“ punktis 56. Õigus lepingust taganeda võib tarbija internetipoest ostetud kaupa tagastada 14 (neljateistkümne)  päeva jooksul.
   3. Ostja võib kasutada Eeskirjade punktis 4.1.4 ette nähtud õigust ainult sel juhul, kui kaup ei olnud kahjustatud ega rikutud, kauba välimus pole oluliselt muutunud ja seda pole kasutatud.
   4. Juhul kui Ostja ostab Müüja käest kaubakomplekti ja kasutades Eeskirjade punktis 4.1.2. ette nähtud õigust, soovib loobuda mõnest kaubast (kaupadest), on Ostja kohustatud tagastama Müüjale kogu kaubakomplekti. Juhul, kui vähemalt üks komplekti kaupadest ei vasta Eeskirjade punktis 11.3. sätestatud nõuetele, on Müüjal õigus keelduda tagastatava kaubakomplekti vastuvõtmisest.
 5. Ostja kohustused
  1. Ostja on kohustatud tasuma kaupade eest ja võtma need vastu käesolevates Eeskirjades sätestatud korras.
  2. Ostja, kes teeb ostu internetipoest, kohustub pidama kinni käesolevatest Eeskirjadest ja muudest tingimustest, mis on esitatud internetipoes ning Eesti Vabariigi õigusaktides.
 6. Müüja õigused
  1. Müüjal on õigus oma äranägemisel kehtestada Tellimuse summa, mille puhul teostatakse Ostja Tellimuse tarne tasuta. Selle summa suurus on märgitud Müüja tarnetingimuste juures.
  2. Kui Ostja püüab kahjustada internetipoe töö stabiilsust ja turvalisust või ei täida oma kohustusi, on Müüjal õigus viivitamatult ja ilma hoiatuseta piirata või peatada internetipoe kasutamisõigus.
  3. Kui Ostja valib Eeskirjade punktis 8.1.3. ette nähtud maksmise viisi – sularahas kauba tarnimise ajal, võtab Müüja Ostjaga ühendust tema poolt märgitud kontaktidel, kui tellimuse täitmisel on tekkinud ebaselgusi. Müüja võib Ostjat teavitamata tellimuse tühistada juhul, kui Müüjal ei õnnestu saada Ostjaga kontakti 3 (kolme) tööpäeva jooksul.
  4. Kui ostja sooritab ostu, pöördub müüja tellimusteabe ebakindluse osas kliendi poole loetletud kontaktide kaudu. Müüjal on õigus tellimus ilma etteteatamata tühistada, kui ostjaga ei ole võimalik kolme (3) tööpäeva jooksul ühendust saada ja vajalikku informatsiooni küsida.
  5. Müüjal on õigus tellimus tühistada laoseisu vigade, hinnavigade või veebisaidi vigade korral, mis ei võimalda algset telimust tooteid vahetades mõlemale osapoolele sobivalt muuta (nt. pakkuda teist värvi toodet või teist mudelit). Müüja peab enne tühistamist ostjat kirjalikult või telefoni teel teavitama, ning täitmata jäänud tellimuse ettemaksu tagastama. Müüja ei vastuta ega saa kontrollida tagasimakseprotsessi aega ostja pangas või krediitkaardipakkujal.
  6. Müükal on õigus tellimus tühistada, kui kolmanda osapoolena makseteenuse pakkujad arvavad, et tehing võib olla mingil moel ebakindel, petlik või ebausaldusväärne. Müüja väljastab tagasimakse sama makseviisi abil, mida kasutati tellimuse eest tasumisel, ning informeerib ostjat sellest emaili või telefoni teel. Ostjal on lubatud tellimust uuesti vormistada, kasutades turvalisemat makseviisi.
 7. Müüja kohustused
  1. Müüja kohustub käesolevates Eeskirjades ja Internetipoes kehtestatud tingimustel võimaldama Ostjale internetipoe teenuste kasutamise.
  2. Müüja kohustub austama Ostja õigust isikuandmete puutumatusele ja käsitlema Ostja poolt märgitud andmeid oma isiku kohta ainult Eeskirjade lõikes 12 ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.
  3. Müüja kohustub tarnima Ostja tellitud kaubad tema poolt märgitud aadressile Eeskirjade lõikes 9 sätestatud tingimustel.
  4. Kui Müüjal oluliste asjaolude tõttu pole võimalik tarnida Ostjale tellitud kaupa, on Müüja kohustatud pakkuma analoogse või omaduste poolest võimalikult sarnase kauba. Kui Ostja keeldub analoogset või omaduste poolest võimalikult sarnast kaupa vastu võtmast, peab Müüja tagastama Ostjale makstud raha 3 (kolme) tööpäeva jooksul, kui Ostja on kauba eest juba tasunud.
  5. Kui Ostja kasutab Eeskirjade punktis 4.1.2. ette nähtud õigust ja kui Eeskirjade punktis 4.1.4. on olemas tingimus, peab Müüja tagastama Ostjale makstud raha 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates tagastatava kauba kättesaamise päevast.
 8. Kauba eest tasumise kord ja tähtajad
  1. Ostja võib tasuda kauba eest ühel järgnevalt nimetatud viisil:
   1. Elektrooniline pangandus – see on ette tasumine Ostja poolt kasutatava elektroonilise panganduse süsteemi kaudu. Kui kauba eest tasutakse sellisel viisil, genereeritakse elektroonilise panganduse süsteemis kauba eest tasumine vastavalt Ostja Tellimusele. Ostja kannab raha üle Müüja poolt valitud vastava panga arveldusarvele. Vastutus andmete turvalisuse eest lasub sellisel juhul pangal, kuna kõik rahalised operatsioonid toimuvad panga elektroonilise panganduse süsteemis.
   2. Pangaülekandega – see on ette tasumine, kui Ostja kannab raha üle oma arveldusarvelt Müüja arveldusarvele vastavalt esitatud Tellimuse arvele.
   3. Sularahas kauba tarnimise/vastuvõtmise ajal – Ostja maksab kauba eest kauba tarnimise/vastuvõtmise ajal kaupa tarninud Müüjale või tema poolt volitatud esindajale või Müüja füüsilistes kauplustes.
   4. Kaardiga Müüja füüsilistes kauplustes – Ostja tasub kauba eest võttes kauba vastu Müüja füüsilistes kauplustes.
   5. Pangaülekandega pärast kauba tarnimist – Ostja tasub kauba eest teatud perioodi jooksul, mille suhtes ta lepib eraldi Müüjaga kokku ja allkirjastab eraldi koostöölepingu.
   6. Kasutades liisinguettevõtete poolt osutatavat krediidilepingute sõlmimise teenust – see on tasumise viis, kui Ostja (füüsiline isik) ja liisinguettevõte sõlmivad lepingu kauba Müüja käest ostmise kohta.
   7. Tasuda saab Swedbanki, SEB, LHV, Luminori, Coop Pank, Revolut, N26 ja Citadele elektrooniliste pangateenustega. Tasuda on võimalik eurodes. Makseid töödeldakse MakeCommerce.ee makseplatvormi abil.
 9. Kauba tarnimine ja kättesaamine
  1. Tellides kaupa võib Ostja valida kauba tarnimisviisi, s. t. kasutada Müüja volitatud esindaja poolt osutatavat kauba tarnimise teenust või võtta kauba vastu Müüja füüsilistes kauplustes.
  2. Kauba tarnimine Ostjale:
   1. Ostja, kes valis Tellimuse koostamise ajal kauba tarnimise viisi, peab märkima täpse tarneaadressi.
   2. Ostja kohustub võtma kauba vastu ise või märkima Tellimuse koostamise ajal isiku, kes võtab kauba vastu. Juhul kui Ostjal (või märgitud teisel isikul) pole võimalik kaupa vastu võtta ja kaup on tarnitud märgitud aadressile ning tuginedes muudele Ostja poolt esitatud dokumentidele, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensioone, et kaup tarniti valele subjektile.
   3. Kauba tarnib Müüja või tema volitatud esindaja.
   4. Kauba tarnimise (transportimise) tasu arvestatakse olenevalt Tellimuse suurusest ja tarne asukohast:
    1. Tasuta – kui ostukorvi summa ületab 49 €;
    2. 4.99 € – kui ostukorvi summa ei ületa 49 €;
    3. Saartele ja muudesse kõrvalistesse kohtadesse toimetamise korral lisandub lisatasu.
   5. Kui Ostja soovib, et kaup tarnitakse Eestist välja, tuleb tarnetingimused kooskõlastada eraldi lepinguga.
  3. Ostja või muu Tellimuse koostamisel märgitud isik peab kauba vastu võtma Müüja füüsilistes kauplustes, kui Müüja on kinnitanud, et Tellimus on juba valmis.
  4. Kui Ostja esitab Tellimuse tööpäeval enne kella 14:00 ja tellimuse eest on täielikult tasutud, tarnib Müüja või tema volitatud isik kauba 1-5 tööpäeva jooksul vastavalt kullerfirmade tarnegraafikutele. Kui esinevad häired või on kaubapuudus, on Müüja kohustatud viivitamatult informeerima Ostjat võimalikust pikemast kauba tarnimise perioodist ja kui Ostja sellega nõustub, jätkab Müüja Tellimuse täitmist.
  5. Ühelgi juhul ei vastuta Müüja kauba mitteõigeaegse tarnimise eest, kui kaupa ei tarnita või tarnitakse mitteõigeaegselt Ostja süül või Ostjast sõltuvate asjaolude tõttu.
  6. Kauba Ostjale üleandmise ajal peab Ostja koos Müüjaga või tema volitatud isikuga kontrollima saadetise ja kauba (kaupade) seisundit ning allkirjastama saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendi. Pärast seda, kui Ostja on allkirjastanud saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendi, loetakse, et saadetis on üle antud nõuetekohases seisundis, kaubal ei ole kahjustusi, mille tekkimise põhjuseks võiks olla tootmispraak ning et Tellimus (kaubad) on komplekteeritud õigesti (ei esine puudusi, mida saab tuvastada kauba välise ülevaatuse ajal). Kui Ostja märkab, et saadetise pakend on kahjustatud (kortsunud, märg või muul viisil väliselt kahjustatud), kaup (kaubad) on kahjustatud ja/või esineb mittevastavusi kauba (kaupade) komplekteerimisel, peab Ostja selle märkima saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendile ning koostama Müüja või tema esindaja juuresolekul vabas vormis saadetise ja/või kauba (kaupade) kahjustuste/mittevastavuste akti. Kui Ostja ei teosta neid toiminguid, on Müüja vabastatud vastutusest kauba kahjustuste eest, juhul kui selliste kahjustuste põhjuseks ei ole tootmispraak ning kauba vale komplekteerimise, juhul kuid neid mittevastavusi saab avastada kauba välise ülevaatuse ajal.
 10. Kohvisemu lisagarantii
  1. Ostes kohvimasina kodusesse kasutusse (eraisikuna), kehtib tehasegarantii kaks aastat. Peale lisagarantii soetamist pikeneb garantiiperiood kahe aasta võrra (kokku on seadme garantii 4 aastat).
  2. Lisagarantii on võrdne seadusliku (tootjatehase poolne) garantiiga. Sellel puhul arvestatakse kõiki rikkeid, mis on tekkinud tehasedefektide tõttu. Lisagarantii ei kata rikkeid, mis tekivad mehaanilise/füüsilise kahjustamise, naturaalse kulumise või vananemise tõttu. Lisagarantii seadmed asetatakse diagnostika ja probleemide tuvastamisel eelisjärjekorda.
  3.  Pikendatud garantiiteenuse hind kaheks lisatud aastaks on 10% seadme hinnast, mis arvutatakse seadme tavahinnast. Minimaalne lisagarantii hind on 69 EUR.(Kui kohvimasina hind on 700 EUR, kujuneb lisagarantii hinnaks 70 EUR). Kui kohvimasina hind on 349 EUR, rakendatakse lisagarantii hinnaks 69 EUR.
  4. Lisagarantiid saab soetada nii meie kauplustes (Tartu ja Tallinn), e-poest tellides, e-maili teel kui ka telefoni teel.
  5. Helista meile +372 658 0090 või tule meie kauplusesse. Üle eesti pakume kohvimasinale transporti kullerite abiga.
  6. Lisagarantii kehtib ainult eraisikutele. Juriidiliste isikute tingimusi oleme igati valmis individuaalselt arutama.
  7. Lisa 1 IPID Lisa 1 Seadmekindlustuse tingimused
  8. Lisa 1 IPID
 11. Kauba kvaliteedigarantii ja kasutuskõlblikkuse tähtaeg
  1. Iga Müüja poolt müüdava kauba omadused on üldiselt märgitud iga kauba juures olevas kauba kirjelduses.
  2. Müüja ei vastuta selle eest, et Internetipoes oleva kauba värvitoon, kuju või muu parameeter ei vasta kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvitoonile Ostja poolt kasutatava arvutiekraani omaduste tõttu.
  3. Müüja annab teatud kauba liikidele teatud aega kehtiva esemete kvaliteedigarantii, mille konkreetne kehtivusaeg ja muud tingimused on märgitud selle kauba kirjeldustes.
  4. Müüja poolt antav kvaliteedigarantii ei piira ega kitsenda tarbijate õigusi, mis on sätestatud õigusaktides kauba mittesobiva kvaliteedi või teenuse korral.
  5. Müüja ei osuta kauba garantiihoolduse teenuseid, suunates igal konkreetsel juhul Ostja garantiiteenindust osutavasse keskusesse.
  6. Neil juhtudel, kui tuginedes õigusaktidele on konkreetsele kaubale määratud teatud kasutuskõlblikkuse tähtaeg, on Müüja kohustatud müüma sellise kauba Ostjale nii, et tal oleks reaalne võimalus kasutada sellist kaupa kuni kasutuskõlblikkuse tähtaja lõpuni.
 12. Kaupade tagastus ja ümbervahetamine
  1. Müüdud kauba puudujäägid kõrvaldatakse, ebakvaliteetne kaup vahetatakse ümber ja tagastatakse juhindudes Eesti Vabariigi Võlaõigusseadusest.
  2. Kui Ostja soovib tagastada kaupa Eeskirjade punktis 11.1 märgitud juhtudel, peab Ostja pöörduma Müüja poole ja esitama kirjaliku kauba tagastamise taotluse. Seda tuleb teha vastavalt Eeskirjade punktile 4.1.2.
  3. Ostjal on õigus kogu ostuhinna tagastamisele üksnes juhul, kui Ostja on enne Lepingust taganemist kasutanud Kaupa üksnes viisil, mis on vajalik Kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil, nagu lubataks Ostjal tavapäraselt teha tavapoes. Kui Ostja on Kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, vastutab Ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, sõltumata oma süüst või vabandatavusest. Sama kehtib juhul, kui Ostja on kaupa kahjustanud või hävitanud. Nimetatud juhtudel on Müüjal õigus tasaarvestada Ostja nõudega summa, mis vastab Kauba parandamis-, asendamis- või uueväärseks taastamise kuludele või objektiivselt põhjendatud kahjule.
  4. Müüjal on õigus keelduda Ostja poolt tagastatava kauba vastuvõtmisest, kui Ostja ei pea kinni selles paragrahvis sätestatud kauba tagastamise korrast.
  5. Ostja võib tagastatava kauba ise viia Müüja füüsilistesse kauplustesse märgitud tööajal või saata kasutades enda poolt valitud kullerteenuseid. Juhul, kui kaup tagastatakse tuginedes punktis 4.1.2. ettenähtud õigusele, peab kauba tagastuskulud tasuma Ostja. Kui tagastatakse vale ja/või ebakvaliteetne kaup, on Müüja kohustatud võtma kauba vastu ja vahetama selle ümber  analoogse sobiva kauba vastuJuhul kui Müüjal ei ole analoogset kaupa, peab ta tagastama Ostjale kauba (kaupade) eest makstud raha.
  6. Kauba tagastamine ja ümbervahetamine toimub juhindudes Eesti Vabariigi õigusaktidest.ja internetipoe kauba tagastamise ja ümbervahetamise reeglitest.
  7. Raha tagastatud kauba eest kantakse kõigil juhtudel üle maksekorraldusega ja ainult maksja pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul kauba tagastanud.
  8. Kohvisemu vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus on olemas juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal ostjale, isegi kui mittevastavus ilmneb hiljem. Tarbijalemüügi puhul vastutab KohviSemu asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on olemas asja ostjale üleandmisel, isegi kui juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminek lepiti kokku varasemaks ajaks.
  9. Tarbijalemüügi puhul vastutab müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.
  10. Müüja vastutab ka asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis tekib pärast juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminekut ostjale, kui asja lepingutingimustele mittevastavus tekkis müüja kohustuste rikkumisest tulenevalt.
  11. Müüja ei vastuta asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui ostja lepingu sõlmimisel asja lepingutingimustele mittevastavust teadis või pidi teadma.
 13. Isikuandmete kaitse
  1. Ostja, esitades Tellimuse Müüjale, peab esitama isikuandmed, millele tuginedes saab Müüja Ostjat identifitseerida, kauba kohale toimetada, võtta ühendust kui on vaja lisainfot või (Ostja nõusolekul) kasutada neid otseturunduse eesmärgil.
  2. Ostja, esitades Tellimuse, nõustub, et tema e-maili aadressile ja telefoninumbrile saadetakse informatiivsed teated, mis on vajalikud kauba tellimuse täitmiseks.
  3. Kui Ostja soovib, et tema e-maili või telefoninumbrit ei kasutataks enam otseturunduse eesmärgil, peab Ostja sellest Müüjat informeerima.
  4. Müüja kinnitab, et Ostja poolt märgitud isikuandmeid käsitletakse ainult kauba ostmisel Müüja käest ning otseturunduse eesmärgil (v a juhul kui Ostja teatab eeskirjade punktis 12.3 sätestatud korras, et ei soovi tema isikuandmete kasutamist otseturunduse eesmärgil). Müüja kohustub mitte avaldama Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud Müüja partneritele, kes osutavad kauba tarnimise või muid Ostja tellimuse nõuetekohase täitmisega seotud teenuseid. Kõikidel muudel juhtudel võib Ostja isikuandmeid avaldada kolmandatele isikutele ainult Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.
  5. Isikuandmed, mida Ostja kasutab teostades korraldusi oma kreedit- või deebetkontodelt Müüjale pangasüsteemides, käideldakse turvaliselt, kasutades turvalise ühenduse SSL (inglise k. Secure Socket Layer) sertifikaate. Kogu vastutus nende isikuandmete eest lasub pangal, mille teenuseid kasutab Ostja.
  6. Ostjal kui andmesubjektil, on õigus saada infot selle kohta, kuidas käsitletakse tema isikuandmeid, neid korrigeerida, kustutada või mitte nõustuda nende käsitlemisega.
  7. Selleks, et Ostjal oleks võimalus teha oste täisväärtuslikus Internetipoes, sisestab Müüja Ostja arvutisse (seadmesse) infot – “küpsiseid”. Sisestatud infot kasutab Müüja Ostja kui endise internetipoe külastaja tuvastamiseks, info säilitamiseks ostukorvi pandud kauba kohta, andmete kogumiseks kodulehekülje külastatavuse kohta. Ostjal on võimalus vaadata üle, millist infot (“küpsiseid”) on Müüja sisestanud ja ta võib kustutada osad või kõik sisestatud “küpsised”. Ostjal on samuti õigus mitte nõustuda, et infot (“küpsiseid”) sisestatakse ja kasutatakse tema arvutis (seadmes), kuid sellisel juhul võivad teatud internetipoe funktsioonid olla Ostjale kättesaamatud. Ostja, aktsepteerides Eeskirju, nõustub, et tema arvutisse (seadmesse) sisestatakse infot. Selle nõusoleku võib Ostja igal ajal tühistada, muutes oma brauseri seadistusi või pöördudes Müüja poole.
  8. Ükskõik millise taotluse või korralduse, mis on seotud isikuandmete käsitlemisega, peab Ostja esitama Müüjale kirjalikult. Müüja, saades Ostjale  vastava taotluse või korralduse, saadab Ostjale hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul kirjaliku vastuse.
  9. Kui Ostja ei nõustu käesolevas Eeskirjade paragrahvis toodud Isikuandmete kaitse sätetega, kaotab Ostja õiguse kasutada internetipoe teenuseid.
 14. Vastutus
  1. Ostja vastutab täielikult esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja ei esita täpseid isikuandmeid, ei vastuta Müüja sellest tulenevate tagajärgede eest ja omab õigust nõuda, et Ostja hüvitaks otsese kahju.
  2. Ostja vastutab toimingute eest internetipoe kasutamise ajal.
  3. Müüja vabastatakse ükskõik millisest vastutusest neil juhtudel, kui kahju tekib seetõttu, et Ostja, eirates Müüja soovitusi ja oma kohustusi, ei tutvunud käesolevate Eeskirjadega vaatamata sellele, et vastav võimalus talle anti.
  4. Kui Müüja Internetipoes on viited teiste ettevõtete, organisatsioonide või isikute netilehekülgedele, ei vastuta Müüja seal oleva info või teostatava tegevuse eest, ei halda ega kontrolli neid netilehekülgi ja ettevõtteid ega esinda isikuid.
  5. Müüja ei vastuta Ostja ja Müüja partnerite, kelle teenuseid Ostja tellib, nõuetekohase mõlemapoolsete kohustuste täitmise eest.
  6. Süüdiolev pool peab hüvitama teisele poolele tekitatud otsese kahju.
 15. Lõppsätted
  1. Käesolevatele Eeskirjadele ning Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
  2. Kõik vaidlused, mis tekivad seoses Eeskirjade või Lepinguga, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse vaidlused tarbijavaidluste komisjonis või Eesti Vabariigi kohtutes.
  3. Kui Ostja ei nõustu Müüja koostatud ja/või Kohvisemu OÜ-le edastatud vastusega Ostja kirjalikule pretensioonile, võib Ostja (füüsiline isik, tarbija) oma taotluse/kaebuse seoses Kohivsemu OÜ-st ostetud kaubaga edastada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (aadress Endla 10A, 10122 Tallinn, tel: 620 1707 (tarbijate nõustamine), 667 2000 (üldinfo), e-post: [email protected]õi täita taotluse vorm ODR platvormis https://ec.europa.eu/odr/.
  4. Ostjal õigus Kauba Lepingu tingimustele mittevastavuse korral kasutada seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid kooskõlas käesolevate Eeskirjade tingimustega.

Kauba ostu-müügi tingimused.pdf